-->
Aantal bezoekers

Deze site van Ben van Veelen geeft een indruk van zijn portretten en ander vrij werk, voor zover dat niet met architectuur of bouwprocessen heeft te maken. U ziet een behoorlijke verscheidenheid aan onderwerpen. Zijn werk in opdracht betreft meestal een bouwproject of architectuur; zie de site www.bouw-in-beeld.nl.
Alle foto's vallen onder het auteursrecht; vermenigvuldiging en/of verdere verspreiding in welke zin dan ook behoeft voorafgaande toestemming van de fotograaf.